เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๔๖-๖๐

Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๔๖-๖๐

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sat Apr 09, 2011 11:06 am

僕 撲 業

漢字3 ตัวนี้ ตัวสุดท้ายใช้มาก

๑.僕 ผม สรรพนามบุรุษที่1ผู้ชายใช้ คล้าย 小生

๒.撲 ชกต่อย คล้าย 殴る撲る、相撲、腕相撲、独り相撲

๓. อ่านぎょうเท่านั้น อ่านอย่างอื่นเป็น当て字คำที่ใช้ 営業、企業、民間企業、工業

..作業、職業、残業、産業、失業、農業、林業、漁業、卒業 เคยแนะไว้ที่ หัวข้อ ๑๖ แล้ว
漁業 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓

center]
ผู้ที่ต้องการ แสดงความเห็นหรือช่วยอธิบาย และหรือฝากถามปัญหา ทำได้ง่ายๆ
โดยสมัครสมาชิก แล้วLogin
เขียนหรือแก้ข้อความใหม่ได้หากต้องการ
สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น Clickที่ Link นี้ครับ
http://www.pantown.com/board.php?id=15918&area=&name=board2&topic=285&action=view


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Fri May 25, 2012 6:55 pm, ทั้งหมด 6 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๔๗

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sat Apr 09, 2011 12:22 pm

焦 礁 集 準 携 擁

漢字6ตัวนี้ ตัวสุดท้ายครูไม่รู้จัก แต่เป็น 常用漢字

๑. คำที่ใช้ 焦る、焦げるสองตัวนี้คนละความหมายไปเลย焦点

๒.礁 หินโสโครกใต้น้ำ 珊瑚礁、岩礁 อ่านしょう อย่างเดียว

๓. รวบรวมสะสม集める、集まる、集中、募集応募、集団、編集、特集

๔.เสียง音อ่านじゅんคำที่ใช้ 準備仕度หรือ支度用意、基準規準、二重規準、標準、水準

๕. เสียง音อ่านけいคำที่ใช้ 携帯、携える、携帯用

๖.擁 อ่านようอย่างเดียว เห็นแปลว่า กอด เหมือน 抱くไม่ต้องจำก็ได้ แต่ควรรู้ไว้ เขียนแปลกดี ไม่เหมือนใคร人権
珊瑚礁 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๒


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Sun Apr 17, 2011 1:54 pm, ทั้งหมด 3 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๔๘

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sat Apr 09, 2011 1:34 pm

隻 護 獲 穫

อีก 4 漢字ที่น่าสนใจ นศ.ควรตรวจดู部首ของแต่ละตัวก่อนศึกษา ควรค่อยๆเรียนหรือเรียนซ้ำหลายๆครั้ง

๑.隻 อ่านせきเท่านั้น ลักษณะนามนับเรือเป็น ลำ น่าสนใจ 隻手、隻腕

๒. คลุ้มครอง อ่าน คำที่ใช้ 看護婦、弁護士、介護、保護、護る守る

๓. เสียง音อ่าน かくคำที่ใช้ 獲物、獲得、捕獲

๔.穫 เก็บเกี่ยว 収穫 อ่าน かくเท่านั้น
収穫 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๔
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๔๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sun Apr 10, 2011 8:02 pm

進 催 雇 顧 奪 奮
 

漢字6ตัวนี้ประกอบไปด้วย ふるとりประกอบแต่ไม่ได้เป็น部首

๑. ตัวกำเนิดชื่อしんにょうคำที่ใช้進む、進学、進化退化、進歩、昇進

๒. คำที่ใช้ 開催、主催、催す

๓. เสียง音 อ่าน คำที่ใช้ 雇う、解雇、雇用契約

๔.顧เสียง音 อ่าน こ คำที่ใช้ 顧みる、顧客

๕. แปลว่า แย่ง เสียง音 อ่าน だつ คำที่ใช้ 奪う、略奪

๖.เสียง音 อ่าน ふん คำที่ใช้ 興奮、奮闘

進化 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๑
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๐

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Apr 11, 2011 12:43 am

雑 難 離 推 稚 雄 雌 唯 維 准 雅 椎

漢字12ตัวนี้ เป็น常用漢字 เสีย 11 ตัว ยกเว้นตัวสุดท้าย

๑. เสียง音อ่านざつคำที่ใช้ 雑誌、複雑、混雑、雑種、雑食、雑草、雑音、雑貨店、雑用

..雑じる混じる交じる、雑ぜる混ぜる交ぜる、雑巾、雑煮

๒.しい เคยลงไว้ ที่ หัวข้อ ๑๒ คำที่ใช้ 難病、難問、難解、難民、遭難、非難避難、盗難、気難しい

๓. ห่าง เสียง音อ่านりคำที่ใช้ 離す、切り離す、離婚、離席、離陸、距離、飛距離

๔. คาดเดา เสียง音อ่านすいคำที่ใช้ 推理、推理小説、推薦、推測、推定、推し測る

๕.稚 อ่านちเท่านั้น 幼稚園

๖.雄 ตัวผู้ 雄蕊雄蘂 เกสรตัวผู้

๗.雌 ตัวเมีย 雌伏、雌捻子=雌螺子

๘.唯 คำที่ใช้ 唯一

๙.維 อ่าน เท่านั้น 維持、維持費、繊維

๑๐.准 เปรียบเทียบ อ่านじゅんไม่เห็นใช้

๑๑.雅 สง่า เสียง音 อ่าน ไม่เห็นมีคำใช้ที่ควรจำ

๑๒.椎 ต้นโอ๊ก ตัวนี้ไม่ใช่ 常用漢字 คำที่ใช้椎骨、椎茸
難民 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๒


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Wed Apr 13, 2011 10:09 pm, ทั้งหมด 3 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๑

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Apr 11, 2011 11:24 am

誰 雛 雀 鷹 鶴 雉 堆

漢字 7ตัวนี้ ไม่ใช่常用漢字 นำมาให้เรียนเป็นความรู้รอบตัวด้าน漢字

๑. ใคร

๒.雛 ลูกเจี๊ยบของสัตว์ปีก อ่านได้2อย่าง ひなひよこ、雛祭

๓.雀 นกกระจอก 孔雀นกยูง麻雀 ไพ่นกกระจอก 雀蜂 แมลงตัวต่อ

๔.鷹 นกตระกูลเหยี่ยว แร้ง อินทรีย์ คล้าย

๕.鶴 นกกระเรียน 千羽鶴、丹頂鶴

๖.雉 ไก่ฟ้า นกประจำชาติญี่ปุ่น

๗.堆 ปุ๋ยคอก 堆肥肥料=化学肥料
雛 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๒
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๒

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Apr 11, 2011 1:58 pm

品 晶 唱 森 姦 犇 轟 蟲 贔 毳 

漢字 10ตัวนี้ น่าสนใจ เรียนแบบรู้ได้สนุกได้ 6ตัวที่สุดท้าย ไม่ใช่常用漢字

๑. เสียง音อ่านひんและ訓อ่านしな คำที่ใช้ 品物、商品、部品、食品、薬品、品質、品種、作品、製品、貴重品、化粧品

..記念品、景品、非売品、新品、新製品、食料品、冷凍食品、品切れ、品種改良、品番、品名、手品

๒. ผลึก เสียง音อ่านしょうคำที่ใช้ 結晶、液晶、液晶ディスプレイ

๓.唱 ร้อง ประสานเสียง Chorus คำที่ใช้ 合唱、独唱

๔. ป่าทึบ เสียง音อ่านしんคำที่ใช้ 森林 และ ชื่อจังหวัดทางตอนเหนือใกล้Hokkaido青森県

๕.姦 อ่านかんเท่านั้น ไม่ใช่常用漢字 คำที่ใช้บ้าง 強姦、輪姦、青姦

๖.犇 แน่นแออัด 犇く

๗.轟 อึกทึกกึกก้อง-สนั่น轟く、轟音

๘.蟲 =虫 แต่เป็นตัวแบบเก่าเอามาแถมๆไว้ให้สะสม へこき蟲 แมลงตด fart bug

๙.贔 ชอบ เสียง音อ่านひและひいคำที่ใช้ 身贔屓、贔屓、依估贔屓

๑๐.毳 ปุย คำที่ใช้ 毳毳しい หรือ 毳々しい gaudy-showy-garish-loud
へこき蟲 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๘


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Sat May 07, 2011 3:03 pm, ทั้งหมด 11 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๓

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Apr 12, 2011 12:30 am

王 玉 宝 国 璽

漢字5ตัวนี้ ประกอบด้วย玉 แต่王เป็น部首 ตัวสุดท้ายตลกนิดหน่อย

๑. ราชา 王様、王子、王女女王、王族、王宮、お国国王、法王、海王星、冥王星、天王星

๒. เสียง音อ่าน ぎょくตอนแรกก็แปลกใจโอ้(แก้ว)นั่นเอง 玉葱、お年玉、目玉、目玉焼き、剣玉、金玉睾丸、シャボン玉、お玉杓子、玉蜀黍

๓. เสียง音อ่านほうคำที่ใช้ 宝物、宝籤、宝石、国宝

๔. คำที่ใช้ 国産、国籍、国連、国境、国会、国家≠国花≠国歌、帰国、鎖国、諸国、全国、天国、同盟国 มีใช้เยอะแต่คัดมาให้เรียนแต่ที่ควรรู้ไว้

๕.璽พระราชลัญจากร ไม่ต้องจำก็ได้ 国璽
国境 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๔
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๔

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Apr 12, 2011 10:04 am

璧 壁 避 癖 僻

漢字5ตัวนี้ ตัวแรกและตัวสุดท้ายไม่ใช่常用漢字

๑.璧 สมบูรณ์ไร้ที่ติ 完璧、双璧 สังเกต部首เป็น 玉ไมใช่土

๒. ผนัง-กำแพง-อุปสรรค壁画、白壁、障壁、関税障壁

๓.ลี่ยง-หลบ-หลีก เสียง音อ่าน คำที่ใช้避難、避難所、避難民、避妊、避雷針、避ける避けるอ่านได้2อย่าง

ระวังผิดเช่น空く空く、開く開く、降ります降ります、辛い辛い、明日明日、今日今日

และอีกหลายคำเขียนพ้องรูปกันมีทั้งความหมายเหมือนกันหรือต่างไปเลย ถามได้ในห้องเรียน

๔. นิสัย เสียง音อ่าน へきคำที่ใช้ 口癖、悪癖

๕.僻 น้อยใจ 僻み、僻むไม่ใช่常用漢字เสียง音อ่าน へき
避難 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๕

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Apr 12, 2011 4:51 pm

辛 宰 辞

漢字3ตัวนี้ ตัวกลางไม่สำคัญแต่ก็เป็น常用漢字ด้วย

๑. เผ็ด เสียง音อ่านしん คำที่ใช้辛い辛い、辛口、辛子คล้าย唐辛子、แต่塩辛いしょっぱい、香辛料คล้าย調味料

๒.宰เสียง音อ่าน さい คำที่พอใช้บ้าง主宰主催

๓. เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 辞める、辞書、辞典คล้าย字引、辞任、辞職、お辞儀、お世辞คล้าย空世辞褒める
唐辛子 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๑
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๖

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Apr 12, 2011 6:46 pm

幸 達 報 執

漢字มี ตัวแรกเป็น ตัวประกอบ แต่ น่าสนใจว่า ไม่ได้เป็น部首และ幸มีเป็น部首

๑. ความสุข เสียง音อ่านこうคำที่ใช้幸い辛い、幸せ、幸福、幸運、不幸

๒. อ่าน たつอย่างเดียว 友達、~達ทำให้คำนามเป็นพหุพจน์配達、上達、達人、速達、達する、達磨

๓.มี土เป็น部首เสียง音อ่านほうคำที่ใช้ 情報、報道、個人情報、報告、予報、天気予報、電報、報復คำนี้แปลว่าแก้แค้น

๔.執มี土เป็น部首เสียง音อ่านしつส่วนมากจะเป็น しっคำที่ใช้執筆、執行、 執る取る捕る採る、撮る


配達 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๒


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Tue Apr 12, 2011 11:08 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๗

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Apr 12, 2011 10:46 pm

尺 駅 訳 釈 択 沢 尽 昼

漢字 อีก8ตัวที่พร้อมให้เราเรียนรู้ นศ.ควรสำรวจความแตกต่างก่อนแล้วตรวจดูว่ารู้จักตัวไหนบ้างกี่ตัวแล้วค่อยๆเรียน

๑.尺 หน่วยวัดราวฟุตหนึ่ง อ่านしゃくและじゃくคำที่ใช้ 巻尺อีกตัวน่ารู้ 尺取虫

๒. อ่านえきอย่างเดียว คำที่ควรรู้ 駅弁、駅伝競走駅伝

๓. เสียง音อ่านやくคำที่ใช้ 通訳、同時通訳、翻訳、訳理由、言い訳、申し訳、訳す、訳語、逐語訳

๔. อ่านしゃและしゃくเท่านั้น 部首คือ のごめคำที่ใช้釈迦、解釈、釈放、保釈ต่อด้วย保釈金

๕. เลือก แต่ต่างจาก選ぶ อ่านたくเท่านั้น 選択洗濯、選択肢 = Choice

๖.沢 เสียง音อ่านたくคำที่ใช้水沢市、沢山、沢庵、滑沢剤、贅沢、贅沢品

๗.尽เสียง音อ่านじん(สิ้น)รากคำไทยเดิม 尽くす、尽かすระวัง果たすอาจสับสนกันได้

๘. กลางวัน午เสียง音อ่านちゅうคำที่ใช้ 昼間、昼寝、昼休み、昼食


通訳 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๓
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๘

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Wed Apr 13, 2011 1:28 am

戸 所 戻 涙 肩 房 扉 扇 炉 啓

漢字10ตัวนี้ มีตัวแรกเป็นตัวประกอบ

๑. ประตู เสียง音อ่านこคำที่ใช้戸籍、一戸建てความหมายอื่น上戸、泣き上戸、笑い上戸、戸惑う

คำที่อ่านแบบ万葉仮名เช่น 江戸、神戸

๒. สถานที่ เสียง音อ่านได้ทั้งしょและじょคำที่ใช้場所、台所、事務所、住所、便所お手洗い、役所、市役所、裁判所

発電所、停留所 、関所ความหมายที่ต่างไป所有

๓.戻 หวนคืน-หวนกลับ ใช้แค่ 戻すกับ戻るเท่านั้น นอกนั้น ใช้ลักษณะคำประสม~戻すกับ戻るเช่น巻き戻し

๔. น้ำตา เสียง音อ่านるいคำที่ใช้涙脆い、空涙、暗涙、催涙ガス、催涙弾

๕.肩 ไหล่ เสียง音อ่านけんแม้จะไม่ใช้ แต่มีผลต่อการจดจำเปรียบเทียบตัวอื่นที่เขียนเหมือนกัน 肩書き、肩を並べる、路肩

๖. ความหมายคล้าย穂 เสียง音อ่านぼうคำที่ใช้冷房、暖房、文房具、女房妻น่าสนใจคำว่า厨房

สงสัยที่มาของคำว่าจุมโพ่ ผู้ที่ทำหน้าที่พ่อครัวในเรือประมง

๗.扉 บานประตู ส่วน 戸 ช่องประตู

๘. พัด เสียง音อ่านせんคำที่ใช้扇子、扇風機換気扇

๙.炉 เตา อ่าน เช่น 溶鉱炉、原子炉、焜炉บ้านเราเรียกอั้งโล่暖炉

๑๐.啓 คำขึ้นต้น จ.ม拝啓 คำลงท้าย 敬具 นอกนั้นก็ไม้มีใช้เลย
 停留所 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๒
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๕๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Wed Apr 13, 2011 11:41 am

乃 及 吸 級 扱 汲
 

漢字 6ตัวนี้ ตัวที่1กับ6ไม่ใช่常用漢字ตัวที่2-3-และ6เสียง音อ่านきゅう

๑.乃 เขียนง่าย เห็นเขียนชื่อ相撲อ่านว่าคำที่ใช้木乃伊ปกติเห็นเขียนミイラmummy

๒. เสียง คำที่ใช้ 及び、及ぶ、及ぼす、追及、普及流行流行る

๓. สูบ-ดูด 吸う、吸殻、吸い込む、吸盤吸血、吸収、呼吸、深呼吸、人工呼吸

๔. ระดับ อ่านきゅうเท่านั้น ใช้มากแต่คัดมาให้เรียนแต่ที่ควรรู้ นศ.ลองวางที่Dict.ดู 一級、高級、上級、中級、初級、昇級進級仮進級、同級生

๕.เสียง音อ่านかい คำที่ใช้ 扱う、取り扱い、取扱い方

๖.汲 ไม่ใช่常用漢字ถึงอ่านきゅうได้ แต่ไม่มีใช้ 汲む、汲み取る汲み出す、汲み干す汲み込む

吸殻 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๓


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Wed Apr 13, 2011 9:54 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๖๐

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Wed Apr 13, 2011 8:52 pm

苗 猫 描 錨

漢字 4ตัวนี้ ตัวสุดท้าย นำมาแถม เพราะคล้ายกัน

๑.苗 ต้นกล้า 苗字名字

๒. แมว 野良猫どら猫、招き猫、猫舌、猫背

๓. เขียน-วาด 描く描く、描写

๔.錨 สมอเรือ 投錨 ทอดสมอ ไม่ใช่常用漢字
苗 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๑
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ