มาเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ให้ยากกันเถอะ ๒๔

Go down

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ให้ยากกันเถอะ ๒๔

ตั้งหัวข้อ  thossapol on Sun Feb 06, 2011 6:39 pm

โครงสร้างประโยค

1.佐藤さんは 私 クリスマスカードを くれました。ให้…มา

2.私は 木村さん 本を 貸して 上げました。ทำ...ให้ไป

3.私は 山田さん 病院の電話番号を 教えて もらいました。รับการกระทำ

4.母は 私 セーターを 送って くれました。ทำ...ให้มา

やりもらいการให้และรับมีอยู่ 2อย่างคือ ให้และรับสิ่งของ &ให้-รับ-การกระทำ

ตัวอย่าง

1.太郎君は お祖母ちゃんが 好きですか。

 はい、好きです。御祖母ちゃん いつも お菓子を くれます。

2.美味しい ワインですね。

 ええ、佐藤さん くれました。フランスの ワインです。

3.太郎君は 母の日 何をして 上げますか。

 ピアノを 弾いて 上げます。

4.ミラーさん、昨日の パーティーの料理は 全部 自分で 作りましたか。

 いいえ、ワンさん 手伝って もらいました

5.電車で 行きましたか。

 いいえ、山田さん 車で 送って くれました

เสริม บทนี้

a.ใครๆ あげます。 ให้ไป 差し上げます และやりますต่อผู้อาวุโสน้อยกว่า- คนใน - พืชและสัตว์

b.ใครๆ もらいます。รับมา 頂きます ไม่ใช้กล่าวถึงคนใน และ คนในครอบครัว

c.ใครๆ くれます。 ให้มา 下さいます

a.ใครๆ あげます。 差し上げます ・やります

b.ใครๆ กรรมตรงを もらいます。戴きます มี 漢字 2 ตัว

c.ใครๆ くれます。下さいます

a.หัวข้อเรื่องは ใครๆ あげました。 差し上げました ・ やりました

b.หัวข้อเรื่องは ใครๆ もらいました 。 頂きました

c.หัวข้อเรื่องは ใครๆ くれました 。 下さいました

a.ใครๆ あげる。หรือ 差し上げる และやる

b.ใครๆ もらった。หรือ 頂いたนามที่ถูกขยาย は ใครๆに * あげるหรือ 差し上げるและやる จะให้(ยังไม่ได้ให้)

c.ใครๆ くれたหรือ 下さった 。 *あげたหรือ 差し上げたและやったให้แล้ว

*สิ่งของต่างๆを+ Vให้และรับข้างบน

*สิ่งของต่างๆを+ กริยาて+Vให้และรับข้างบนผู้ที่ต้องการ แสดงความเห็นหรือช่วยอธิบาย และหรือฝากถามปัญหา ทำได้ง่ายๆ
โดยสมัครสมาชิก แล้วLogin
เขียนหรือแก้ข้อความใหม่ได้หากต้องการ

สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น Clickที่ Link นี้ครับ
http://www.pantipmarket.com/items/12737029
avatar
thossapol
บุคคลทั่วไป

จำนวนข้อความ : 14
Join date : 09/01/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ