มาเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ให้ยากกันเถอะ ๒๑

Go down

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ให้ยากกันเถอะ ๒๑

ตั้งหัวข้อ  next on Sun Feb 06, 2011 4:04 pm

โครงสร้างประโยค

1.明日 雨が 降ると 思います。คิดว่าคง....90% & แสดงคห.อย่างสุภาพ

2.首相は 来月 アメリカへ 行くと 言いました。อ้างว่าเขาพูด indirect speech

ตัวอย่าง

1.仕事と 家族と どちらが 大切ですか。

 どちらも 大切だと 思います

2.日本に ついて どう 思いますか。

 物価が 高いと 思います

3.ミラーさんは どこですか。

 会議室に いると 思います

4.ミラーさんは この ニュースを 知って います。

 いいえ、多分 知らないと 思います

 ミラーさんは 出張して いますから。

5.テレサさんは もう 寝ましたか。

 はい、もう 寝たと 思います

6.食事の 前に お祈りを しますか。

 いいえ、しませんが、「いただきます」と言います。ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับ indirect speech

7.会議で 何 意見を 言いましたか。

 はい。無駄なコピーが 多いと 言いました

8.7月に 京都で お祭りが あるでしょう? รู้ร่วมกัน*การใช้สำนวนQuestion tag

 ええ、あります。 * N และなadj ต้องตัดだออก+でしょう?

เสริม บทนี้

๑.XYZさんはタイ語が分か。บท20


๒.XYZさんはタイ語が分かと 思います。 99%บท21


๓.XYZさんはタイ語が分かと 言いました。 indirect speech บท21


๔.XYZさんはタイ語が分か でしょう? Question tag ~だろう?บท32


๕.XYZさんはタイ語が分か でしょう。   80% ~だろう บท32


๖.XYZさんはタイ語が分か かもしれません。 50% ÷2 = ¼ = 25%บท32


๗.XYZさんはタイ語が分か かどうか わかりません。 บท40

A: 漢字は そんなに 難しくはない と 思いますคิดว่าคง....99%

B:でも 簡単ではないでしょうQuestion tag

A: はい、でも「漢字ができると 意味が 分かりやすい 先生は 言いましたよ。indirect speechผู้ที่ต้องการ แสดงความเห็นหรือช่วยอธิบาย และหรือฝากถามปัญหา ทำได้ง่ายๆ
โดยสมัครสมาชิก แล้วLogin
เขียนหรือแก้ข้อความใหม่ได้หากต้องการ

สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น Clickที่ Link นี้ครับ
http://www.pantipmarket.com/items/12737029
avatar
next
Senior

จำนวนข้อความ : 6
Join date : 09/01/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ