มาเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ให้ยากกันเถอะ ๖

Go down

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ให้ยากกันเถอะ ๖

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sat Jan 29, 2011 9:21 am

โครงสร้างประโยค

1.私は ジュース 飲みます。 ชี้กรรมตรงว่า อะไรถูกทำ

2.私は 駅 新聞を 買います。 ชี้สถานที่ทำกริยา ว่าที่ไหน

3 .一緒に 神戸へ 行きませんか。...กันไหม? *สุภาพเกรงใจ

4.ちょっと 休みましょう。 ...กันเถอะ*ผลักดัน


ตัวอย่าง

1. タバコを 吸いますか。

๑.いいえ、吸いません。

๒.いいえ、私は たばこ 吸いません。ไม่เน้นบุหรี่

๓.いいえ、私は 煙草 吸いません。เน้นบุหรี่ว่าไม่สูบแต่ไม่ปฏิเสธเรื่องอื่นที่ละไว้

2. 毎朝 何を 食べますか。

๑.パンを 食べます。หรือ パンです。หากไม่กล่าวทวนกริยาที่ถาม

๒.パン 卵を 食べます。เชื่อม NกับN แจกแจงหมด *ไม่แจกแจงหมด บท10ข้อ4

๓.なに 食べません。หากปฏิเสธ

3. 今朝 何を 食べましたか。ถาม-ตอบ อดีต

๑.パンを 食べました。หรือ パンでした。

๒.パンと 卵を 食べました。

๓.何 食べませんでした。ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงquestion wordทุกคำ+もกริยาปฏิเสธ

4. 土曜日 何を しましたか。

日本語を 勉強しました。それから 映画を 見ました。เชื่อม ประโยคกับประโยค

日曜は 何を しましたか。

友達 奈良へ いきました。ข้อนี้ดูไม่ฉลาด เพราะโจทย์ต่างกัน แม้จะพยายามใช้คำช่วยมาเปรียบเทียบ

a.日本語を 勉強しました。それかピアノを 勉強しました。

b.日本語 ピアノを 勉強しました。เชื่อมคำนามกับคำนาม

5.どこで その 鞄を 買いましたか。หรือ その鞄は どこで 買いましたか。
メキシコで 買いました。

6.一緒に ビールを 飲みませんか。

๑.ええ、飲みましょう。 ในตำราชุดนี้ ถาม~ませんか ตอบ~ましょう เสมอ

๒.すみません今日はちょっと。หรือ 今日はちょっとすみません。หากต้องการปฏิเสธ


เสริม บทนี้

การใช้ที่ไม่ได้ชี้กรรมตรง ใช้กับกริยาเคลื่อนที่ เช่น

๑.歩く เดิน

๒.散歩する เดินออกกำลังกาย

๓.渡る ข้าม

๔.曲がる เลี้ยว

๕.出る ออก-จบการศึกษา

๖.卒業する จบการศึกษา

๗.降りる ลงจาก พาหะนะ

๘.泳ぐ ว่ายไปมา

.飛ぶ บิน

๑๐.通る ผ่าน


คำช่วย ใช้เบื้องต้นดังนี้

บทที่5 ชี้พาหนะ

บทที่6 ชี้สถานที่ทำ v

บทที่7 ชี้อุปกรณ์ที่ใช้ทำ v หรือ บอกวิธีการ

บทที่12 เปรียบเทียบ ออกจากกลุ่ม

บทที่39 บอกสาเหตุ หรือ เหตุผลอ่อนๆ


ผู้ที่ต้องการ แสดงความเห็นหรือช่วยอธิบาย และหรือฝากถามปัญหา ทำได้ง่ายๆ
โดยสมัครสมาชิก แล้วLogin
เขียนหรือแก้ข้อความใหม่ได้หากต้องการ

สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น Clickที่ Link นี้ครับ
http://www.pantipmarket.com/items/12737029
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ