เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๐๕-๑๑๙

Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๐๕-๑๑๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Jun 14, 2011 10:55 pm

古 苦 故 居 握 胡 湖 糊 瑚

漢字9ตัวนี้ 7・9และ10ไม่ใช่常用漢字

๑. เก่า เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 古式、中古、古代、古典、古墳、名古屋 

๒. ขม-ลำบาก เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 苦い、苦しい、苦労、苦手、苦情、目茶苦茶 

๓.เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 事故、故障、故郷故郷、何故 

๔. อยู่ เสียง音อ่านきょ คำที่ใช้ 居る、居留守、芝居、住居、居酒屋、居場所、居間 

๕. บีบ-กำ เสียง音อ่านあく คำที่ใช้ 握る、御握り、握手、把握 

๖.胡 เสียง音อ่านไม่ใช่常用漢字 คำที่ใช้ 胡瓜、胡麻、胡椒 พริกไทย 

๗. ทะเลสาบ เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 湖、湖 เมื่อใช้เป็น suffix 

๘.糊 แป้งเปียก-กาว เสียง音อ่าน ไม่ใช่常用漢字คำที่ใช้ 糊 

๙.瑚 ปะการัง เสียง音อ่าน ไม่ใช่常用漢字คำที่ใช้ 珊瑚礁
苦瓜หรือゴーヤภาพประกอบ漢字 ข้อ ๒

center]
ผู้ที่ต้องการ แสดงความเห็นหรือช่วยอธิบาย และหรือฝากถามปัญหา ทำได้ง่ายๆ
โดยสมัครสมาชิก แล้วLogin
เขียนหรือแก้ข้อความใหม่ได้หากต้องการ
สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น Clickที่ Link นี้ครับ
http://www.pantown.com/board.php?id=15918&area=&name=board2&topic=285&action=view


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Fri May 25, 2012 7:00 pm, ทั้งหมด 4 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๐๖

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Jun 21, 2011 6:21 pm

敵 適 滴 摘 嫡 鏑

漢字6ตัวนี้ ตัวสุดท้ายไม่ใช่ 常用漢字 มี 部首ต่างกันไป

๑. ศัตรู เสียง音อ่านてきคำที่ใช้ 素敵、敵意、天敵

๒. เหมาะสม เสียง音อ่านてきคำที่ใช้ 適当、適切、不適、適用、適~ 

๓. หยด เสียง音อ่านてきคำที่ใช้ 点滴 น้ำเกลือ水滴 

๔. เด็ด เสียง音อ่านてきคำที่ใช้ 摘む、摘み、指摘 

๕.嫡 ทายาท เสียง音อ่านてきและちゃくคำที่ใช้ 嫡子

๙.鏑 ธนู-ศร 流鏑馬 ศิลปะยิงธนูบนหลังม้าขณะควบอยู่点滴 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๐๗

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sun Jun 26, 2011 10:40 pm

氏 紙 低 底 抵 婚 昏 邸 砥 柢 祇 牴 觝 胝

漢字14 ตัวนี้ 6ตัวแรกเท่านั้นที่เป็น常用漢字

๑. ชื่อ เป็น 部首 ด้วย เสียง音อ่านคำที่ใช้ 氏名、セ氏摂氏、彼氏、源氏 

๒. กระดาษ เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 手紙、表紙、和紙、罫紙、紙幣、研磨紙、週刊紙、新聞紙

紙屑、紙芝居、折紙

๓. เตี้ย เสียง音อ่าน ていคำที่ใช้ 低い、最低~、低額定額、低温、低学年、低級、低率

低血圧、低劣  

๔. ก้น...เสียง音อ่าน ていคำที่ใช้ 海底~、徹底、川底、心の底、船底 

๕. ต้าน อ่าน ていเท่านั้น คำที่ใช้ 抵抗無抵抗、抵抗性、大抵 

๖. สมรส อ่าน こんเท่านั้น คำที่ใช้ 結婚離婚、既婚未婚非婚、早婚晩婚、婚約、求婚

再婚、重婚、婚姻、新婚 

๗.昏 อ่าน こん คำที่ใช้ 昏迷การมึนงง ข้อ ๗-๘ไม่ใช่ 常用漢字

๘.邸 คฤหาสน์ อ่าน ていเท่านั้น คำที่ใช้ 政府官邸、官邸

๙.砥 หิน อ่านเท่านั้น คำที่ใช้荒砥หินลับมีดชนิดหยาบ砥の粉 ผงขัด 

๑๐.柢 อ่าน ていเท่านั้น คำที่ใช้ 根柢 ราก  

๑๑.祇 เสียง音อ่านคำที่ใช้ 神祇 เป็นคำทางศาสนา ครูไม่รู้จักและไม่เคยใช้ 

๑๒.牴 เสียง音อ่านていคำที่ใช้ 牴触

๑๓.觝 เสียง音อ่าน ていคำที่ใช้ 觝触 ข้อ๑๒ และ ๑๓ เหมือนกัน และมีเพียง 2คำที่แสดงนี้เท่านั้น

๑๔.胝 ตาปลาที่เท้า ใช้漢字 ค้นรูปที่ Google ได้ 胼胝อ่านたこ น่าจะเป็น当て字
海底の魚 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๔


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Sat Jul 02, 2011 6:17 am, ทั้งหมด 2 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๐๘

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Wed Jun 29, 2011 12:33 pm

牙 芽 邪 雅 鴉 穿 訝

๑.牙 เขี้ยว-งา *สัตว์ประเภท หมูป่า-สิงโตทะเล-ช้าง-ยักษ์-และปลาทะเลขนาดใหญ่บางชนิด

象牙、歯牙、毒牙 นอกจากอ่าน きばแล้วยังอ่านげและが ได้ด้วย

๒. ตาดอก-ตาใบพืช เสียง音อ่านคำที่ใช้ 新芽、お芽出度うคำหลังส่วนมากเห็นด้วย 平仮名 

๓. กีดขวาง-อุปสรรค อ่านじゃคำที่ใช้ 邪魔、風邪風、お邪魔します。

๔.雅 งาม-สง่า อ่านคำที่ใช้ สงสัยจะเป็นรากเหง้าภาษาไทยเดิม คำที่ใช้ครูไม่รู้จัก 

๕.鴉 นกกา คล้าย 烏 คำที่ใช้鴉片阿片ข้อและข้อ -ไม่ใช่ 常用漢字 

๖.穿 เจาะ-ควัก 穿る、穿孔ตัวนี้ครูไม่รู้วิธีใช้ เจาะลิ้นเจาะหูก็ใช้ตัวนี้ ค้น google ดูภาพได้ 

๗.訝 งง-สงสัย 訝る、訝しい ตัวนี้ครูไม่รู้วิธีใช้
牙ภาพประกอบ漢字ข้อ ๑


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Sat Jul 02, 2011 6:29 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๐๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Wed Jun 29, 2011 4:21 pm

世 葉 蝶 喋 牒 諜 渫 泄 笹 貰

漢字10 ตัวนี้ 2ตัวแรกเท่านั้นที่เป็น 乗用漢字 ที่จำเป็นต้องเรียน แถมมา 7ตัวไว้ประดับ

๑. โลก เสียง音อ่านส่วนมากไม่มีเทคนิคในการจำศัพท์จำคำที่มีเท่านั้น คำที่ใช้

世界地球世間、世話、~世紀、~世代、世帯、二世、出世、世論調査、お世辞空世辞 

๒. ใบไม้ เสียง音อ่าน よう คำที่ใช้ 葉っぱ、葉書、葉巻、枯葉、落葉、紅葉紅葉 

๓.蝶 แมลงผีเสื้อ อ่าน ちょうคำที่ใช้ 蝶々、蝶番 ระวังคำนี้อ่าน ちょうがい 

๔.喋 พูด 喋る、お喋り 

๕.牒 อ่าน ちょう คำที่ใช้ 通牒、符牒

๖.諜 ลับ- สายลับ 間諜 、防諜  

๗.渫 เรือขุด-กรวดทราย 浚渫船、浚渫 

๘.泄 รั่ว ใช้เหมือน 漏 ตัวนี้น่าสนใจ อ่านว่า ろう แปลว่ารั่ว 排泄訓練、漏泄 

๙.笹 หญ้าไผ่ ครูไม่รู้จักคำที่ใช้ เกี่ยวกับไผ่พันธุ์เล็กๆ เหมือนหญ้า ต่างจาก 竹 

๑๐.貰 รับ 貰う、診て貰う อ่าน もらう อย่างเดียว
蝶々ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๐

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Wed Jun 29, 2011 9:43 pm

也 地 池 他 施 弛 馳

漢字ตัวนี้ 2-5เป็นเท่านั้นเป็น常用漢字

๑.也 ดั่ง-ดุจ 可也、事実は小説より奇也 ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย文は人也The style is the man

๒. ปฐพี อ่าน และคำที่ใช้ 地理、土地、領地、地図、地震、地球、地下~、地雷、地位

地域、地方、地元、産地山地、現地、各地、基地、空地、地獄天国、遊園地、番地、意地悪

心地良い、地味派手 มีศัพท์ถึง 1121 ตัว 

๓. สระ-บ่อ เสียง音อ่านคำที่ใช้ 溜池、電池、乾電池、アルカリ電池、蓄電池 

๔. อื่น เสียง音อ่านคำที่ใช้ 他人、他社、他の~外の~、その他 นี้อ่านได้ 2อย่าง 

๕. เสียง音อ่าน-คำที่ใช้ 施設、実施、布施寄付 

๖.弛 เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 弛む、弛める緩める、弛緩剤

๗.馳 ปล่อย เสียง音อ่าน คำที่ใช้ ご馳走、馳せる、思いを馳せる
海軍基地 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๒


avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๑

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Wed Jun 29, 2011 11:36 pm

告 造 酷 浩 鵠 梏 皓

漢字7ตัวนี้ 3ตัวแรกเท่านั้นที่เป็น常用漢字 ที่จำเป็นต้องเรียน

๑. บอก เสียง音อ่านこくคำที่ใช้ 告げる、報告、広告公告、忠告、警告 

๒. สร้าง-ผลิต คล้าย作เสียง音อ่านぞうคำที่ใช้ 造る作る、造作、偽造、模造品、造形、製造  

๓. เหลือเกิน เสียง音อ่านこくคำที่ใช้ 残酷、酷い、冷酷、酷似 

๔.浩 เสียง音อ่าน こう คำที่ใช้ 浩然 อย่างชุมชื่น *จิตใจ 

๕.鵠 เสียง音อ่าน こう คำที่ใช้ 正鵠 จุดดำตรงกลางเป้าธนู-จุดสำคัญ-เป้าหมาย

๖.梏 พันธนาการ เสียง音อ่าน こく คำที่ใช้ 桎梏 ตรวน-โซ่-การหน่วงเหนี่ยวกักขัง-การล่ามโซ่ 

๗.皓 ขาว-กระจ่าง เสียง音อ่าน こうแปลว่าขาวน่าจะเป็นรากคำไทย คำที่ใช้ 皓月จันทร์กระจ่าง 皓歯 ฟันขาว
 皓月ภวพประกอบ 漢字 ข้อ ๗


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Fri Jul 01, 2011 1:42 am, ทั้งหมด 4 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๒

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Thu Jun 30, 2011 2:17 am

乃 秀 透 誘 携 朶 孕

漢字7ตัวนี้ 2-5เป็น常用漢字

๑.乃 ข้า 木乃伊、乃ち 

๒. เลิศ เสียง音อ่าน しゅう คำที่ใช้ 優秀、秀作  

๓. โปร่ง เสียง音อ่าน とう คำที่ใช้ 透明、半透明、不透明、透視、透過、透かす 

๔. ชวน เสียง音อ่าน ゆう คำที่ใช้ 誘う、誘拐、誘い水

๕. พกพา เสียง音อ่าน けい คำที่ใช้ 携帯、携行、携わる 

๖.朶 ติ่งหู เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 耳朶、歯朶

๗.孕 ตั้งท้อง คำที่ใช้ 孕む妊む歯朶=ผักกูด ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๖


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Sat Jul 02, 2011 7:56 am, ทั้งหมด 5 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๓

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Thu Jun 30, 2011 3:46 pm

己 記 紀 起 配 妃 杞 改 忌

漢字9ตัวนี้ มี部首ต่างกันแต่มี เป็นตัวประกอบ ตัวที่7 ไม่ใช่ 常用漢字

๑. ตัวเอง เสียง音อ่านคำที่ใช้ 自己~、自己紹介、利己利他 ตัวนี้ต้องรู้เพราะเป็น部首ด้วย 

๒. เขียน เสียง音อ่านคำที่ใช้ 日記、記憶、記入書き込む、暗記、記録、記事

~記号、記念~、~記念日、下記≠上記、天然記念物、記す印す、西遊記

๓. เสียง音อ่านคำที่ใช้ ~紀行、世紀、紀元前、半世紀、前世紀、来世紀、白亜紀 Cretaceous 

๔. ตื่น เสียง音อ่านคำที่ใช้ 起きる、起こす、起立、突起、飛び起きる、勃起 

๕. แจก เสียง音อ่านはいคำที่ใช้ 配る、心配、配達、宅配便、年配、気配、配置 

๖.妃 ราชินี เสียง音อ่านคำที่ใช้ 后妃、妃殿下

๗.杞 เสียง音อ่านไม่ใช่常用漢字 คำที่ใช้ 杞憂กลัวเกินเหตุ-กลัวไม่เข้าเรื่อง 枸杞子 ลูกเก๋ากี้ สมุนไพรจีน ดูภาพGoogle

๘. แก้ไข เสียง音อ่านかい คำที่ใช้ 改める、改まる、改革、改良、改竄、改札、改行、改憲、改名

๙.忌 ไว้ทุกข์ เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 忌明け มี 61คำ แต่ครูไม่รู้จักคำที่ใช้
改札口 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๘
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๔

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Fri Jul 01, 2011 1:27 am

更 便 使 硬 鞭 梗 甦

漢字7ตัวนี้ 4ตัวแรกเท่านั้นที่เป็น 常用漢字

๑. เปลี่ยนแปลง เสียง音อ่านこう คำที่ใช้ 変更、更に、尚更 คำหลังนี้ส่วนมากเขียนด้วย ひらがな

๒.便 สะดวก เสียง音อ่านべん-びん คำที่ใช้ 便利、不便、郵便、便り、便箋、便宜、便器、大便

小便おしっこ、便所トイレお手洗い、便秘下痢、音便 

๓.使 ใช้ ต่างจาก用เสียง音อ่านคำที่ใช้ 使う、使用利用、使用法使い方、使い捨て、使い道

無駄使い、使役受身、小使い小遣い、大使館、天使 

๔. แข็ง เสียง音อ่านこうคำที่ใช้ 硬い固い堅い難い、硬貨紙幣、硬水香水、肝硬変 

๕.鞭 แส้ เสียง音อ่าน へん คำที่ใช้ 鞭打つ、三鞭酒champagne  

๖.梗 เสียง音อ่าน こう คำที่ใช้ 脳梗塞โรคเส้นเลือดในสมองตีบ

๗.甦 ชุบฟื้น-คืนชีพ 甦る蘇る ไม่มีคำใช้อื่นอีก
小便 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๒
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๕

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sat Jul 02, 2011 4:52 pm

甫 浦 捕 補 舗 鋪 蒲 圃 輔 匍 哺
 

漢字10ตัวนี้ 2-5เท่านั้นที่เป็น常用漢字

๑.甫 แรก-เริ่ม เสียง音อ่านほคำที่ใช้ 甫めて=初め、年甫 ต้นปี

๒.浦 มาบ-เวิ้ง-อ่าวเล็กๆ เช่นมาบตาพุด เสียง音อ่านคำที่ใช้ไม่ค่อยมี 浦里 หมู่บ้านชาวเล浦辺 ชายทะเล 

๓. จับ-เอา เสียง音อ่านคำที่ใช้ 逮捕、逮捕状、捕虜、捕まる、捕鯨、捕る執る取る 

๔. เสริม-ชดเชย เสียง音อ่านคำที่ใช้ 補う、候補立候補、補償金、補助、補聴器、補給 

๕.舗 ร้าน คล้าย 店-屋เสียง音อ่านคำที่ใช้ 老舗ร้านค้าเก่าแก่舗装道路、薬舗薬店薬屋薬局 

๖.鋪 ใช้เหมือน ข้อ

๗.蒲 หญ้ากก*ที่ใช้ทอเสื่อ 蒲団布団、座蒲団座布団、蒲公英、柬蒲寨Cambodia 

๘.圃 นาข้าว คำที่ใช้ 田圃 

๙.匍 คลาน-เลื้อย เสียง音อ่านคำที่ใช้ไม่ค่อยมี 匍球 、匍匐 ที่จริง ก็แปลว่าคลาน  

๑๐.輔 ช่วย เสียง音อ่านคำที่ใช้ไม่ค่อยมี輔導=補導

มี 7ตัวใช้แทนกันคือ 助ける-救ける-ける-援ける-扶ける-佑ける-佐ける

๑๑.哺 ถัน-เต้านม เสียง音อ่านคำที่ใช้ 哺乳類 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 哺育=保育

哺乳類型爬虫類 สัตว์เลื้อยคลานที่เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณที่เป็นต้นบรรพบุรุษ
柬蒲寨地図 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๗


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Sat Jul 02, 2011 11:57 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๖

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sat Jul 02, 2011 11:43 pm

痛 通 踊 涌 桶 誦 蛹 鯒

漢字8ตัวนี้ 3ตัวแรกเท่านั้นที่เป็น常用漢字ผู้เรียนต้องตรวจดูว่ารู้จักหรือไม่เพียงไร

๑. ปวด-เจ็บ เสียง音อ่านつうคำที่ใช้ 痛い、痛む、頭痛、偏頭痛、鎮痛剤、陣痛、耳が痛い*สแลง 

๒. ผ่าน เสียง音อ่านつうคำที่ใช้ 通る、通う、通じる、普通、通訳、通学、通勤、通行、交通

通貨通過~、共通、通信、通話、通常、通知 

๓. เต้นรำ คล้าย 躍เสียง音อ่านようคำที่ใช้ 踊る躍る、盆踊り、民踊民謡 

๔.涌 น้ำผุด เสียง音อ่าน ゆう คำที่ใช้ 涌く湧く沸く、涌き水湧き水 

๕.桶 ถังไม้ 留桶、風呂桶、棺桶、空桶空オケใช้เป็น pun=punster湯桶読การอ่านผสม訓+音ปนกันแต่ไม่ใช่当て字

๖.誦 ท่อง-อาขยาน เสียง音อ่าน じゅและ しょうคำที่ใช้ 暗誦、詠誦、誦習 การเรียนด้วยการท่องจำ

๗.蛹 ดักแด้ ด้วง pupa หรือ chrysalis 蛹虫=幼虫、蛹化  

๘.鯒 ปลาコチ ปลาทะเลที่ชอบ ซ่อนตัวใต้ทรายก้นทะเลหัวแบนๆ ใช้เป็นอาหารได้
蛹 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๗
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๗

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sun Jul 03, 2011 3:57 pm

包 抱 泡 砲 飽 胞 鞄 鮑 皰 庖 疱 雹 鉋 炮 枹 咆 匏

漢字17 ตัวนี้ 6 ตัวแรกเท่านั้นที่เป็น 常用漢字 11 ตัวหลังนำมาให้เรียนรู้เสริม

๑. ห่อ ก็อ่าน ほうคำที่ใช้ 包む、小包、包帯、キプス包帯、包丁庖丁、包茎 

๒. กอด เสียง音อ่าน ほうคำที่ใช้ 抱く抱っこ、抱き枕、頭抱える 

๓. ฟอง เสียง音อ่าน ほう ภาษาลาว ก็เรียก 気泡 โป้-ขี้โป้ คำที่ใช้ 発泡~、泡立つ 

๔.砲 ปืน เสียง音อ่าน ほうคำที่ใช้ 鉄砲、鉄砲魚、発砲、大砲 

๕. หน่าย-เบื่อ-เอียน เสียง音อ่าน ほうคำที่ใช้ 飽きる、飽く、飽きっぽい、飽く迄 

๖.胞 ถุงลม เสียง音อ่าน ほうคำที่ใช้ 細胞、単細胞、胞子芽胞、肺胞 

๗. กะเป๋า-หีบ อ่านかばん เท่านั้น ข้อ-๑๗ ไม่ใช่ 常用漢字 

๘.鮑 หอยเป๋าฮื้อ ไม่เกี่ยวกับเห็ดเป๋าฮื้อ 鮑鰒 ตัวหลังแปลว่า ปักเปาได้ด้วย河豚 

๙.皰 สิว เสียง音อ่าน ほう คำที่ใช้面皰 อ่านได้ 2แบบ ทั้ง にきび และめんぼう acne 

๑๐.庖 ครัว เสียง音อ่าน ほう คำที่ใช้庖丁包丁、庖厨台所 

๑๑.疱 ตุ่มหนอง ตุ่มพอง –พกพอง疱瘡、膿疱 ครูไม่รู้คำพวกนี้ 

๑๒.雹 ลูกเห็บ อ่าน ひょう เช่น 降雹 เหมือน hail 

๑๓.鉋 กบไสไม้ plane 鉋屑  

๑๔.炮 ผิง-ผิงไฟ เสียง音อ่าน ほうคำที่ใช้ 炮烙 นอกนั้นก็เป็นศัพท์ในกีฬา 相撲

๑๕.枹 ต้น なら หรือ ばら ใช้ทำกลองญี่ปุ่น 

๑๖.咆 หอน-โห่ เสียง音อ่าน ほうคำที่ใช้ 咆吼咆哮 เหมือนภาษาไทย 

๑๗.匏 น้ำเต้า ใช้เหมือน เขียนเหมือน 誇る เลย ไม่ต้องแปลกใจว่าเขียนยาก
匏 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๑๗
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๘

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Jul 04, 2011 9:57 pm

各 客 額 格 洛 落 酪 路 蕗 賂 露 略

漢字12ตัวนี้ 9 ตัวเท่านั้น ที่เป็น 常用漢字 และมีบางตัวได้แนะนำไว้หมวดอื่นแล้ว สังเกตุตัวสีแดงว่าต้องรู้

๑.แต่ละ เสียง音อ่าน かくคำที่ใช้ 各~ใช้มาก、各駅、各国 *ใช้วางหน้าคำเป็น prefix เท่านั้น

๒. ลูกค้า-แขก-ผู้โดยสาร อ่าน かくหรือきゃくคำที่ใช้ お客さん、観光客、顧客

常客珍客、賓客、旅客機 เครื่องบนเช่าเหมาลำ

๓. มูลค่า-กรอบ-หน้าผาก เสียง音อ่าน がくคำที่ใช้ 価額、全額、半額、倍額、猫の額

๔. มูลค่า เสียง音อ่าน かくคำที่ใช้ 価格、合格、性格、格好いい、格好悪い、資格、格別

๕.洛 นครเกียวโต อ่าน らくคำที่ใช้ 入洛การเข้าโตเกียว上洛上京、京洛=京都

๖. ตก-ร่วง เสียง音อ่าน らくคำที่ใช้ 落ちる、落とす、落ち着く、洒落る、落第、落雷

落下、墜落、転落、奈落 นรก น่าจะรากภาษาไทย暴落、落札、落書き、落語、落花生

๗. ฟาร์มโคนม เสียง音อ่าน らくคำที่ใช้ 酪農 、乳酪、酪酸 สังเกตุเสียงคล้าย Lactic

๘. ถนน-ทาง อ่าน คำที่ใช้ 道路、回路、迷路、経路、走路、袋小路

๙.蕗 ก้านふき ใช้ทำอาหารได้-ก้านใหญ่ๆที่トトロถือ มีกลิ่นเฉพราะ เสียง音อ่านคำที่ใช้ 蕗草ชะเอม

๑๐.賂 สินบน อ่านคำที่ใช้ 賄賂 、賂いbribe ติดสินบน-รับสินบน-กินสินบน

๑๑.露 น้ำค้าง-dew เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 如雨露=如露、露語、露天露店商、露天風呂

๑๒. ย่อ อ่าน りゃくคำที่ใช้ 省略、侵略、略奪、戦略、中略、略語、略す
落花生 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๖


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Mon Jul 04, 2011 11:17 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๑๑๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Jul 04, 2011 10:17 pm

絡 閣 擱 恪 挌 烙 狢 貉 駱 骼 鷺 喀

漢字12ตัวนี้ 2 ตัวเท่านั้น ที่เป็น 常用漢字 และมีบางตัวได้แนะนำไว้หมวดอื่นแล้ว สังเกตุตัวสีแดงว่าต้องรู้

๑. contact เสียง音อ่าน らくคำที่ใช้ 連絡~、脈絡、連絡船 มีศัพท์ 61 คำ

๒. คณะรัฐบาล อ่าน かくเท่านั้น 内閣、内閣改造、内閣官房長官、入閣、組閣、倒閣

๓.擱 จอดเกยตื้น อ่าน かく เท่านั้น 擱座 ใช้กับเรือรบ-รถถัง

๔.恪 เลื่อมใส-เต็มใจ อ่าน かくเท่านั้น 勤恪、精励恪勤

๕.挌 แลกหมัด อ่าน かくเท่านั้น 挌闘、挌殺

๖.烙 ผิงอ่านらく-ろくเท่านั้น炮烙 =焙烙กระทะอย่างที่หยอดขนมครก烙印เผาความร้อนประทับตรา

๗.狢 ตัวムジナbadger สัตว์ขนาดเท่าสุนัขจิ้งจอก เท้ามีเล็บอย่างหมี 狢藻พืชน้ำชนิดหนึ่ง 同じ穴の狢

๘.貉 ตัวムジナ มีใช้คำเดียว และเป็นชื่อ 部首ตัวนี้ 偏 ที่ใช้เขียน 墾・懇・豹・貌・貍

๙.駱 อูฐ เสียง音อ่าน らくคำที่ใช้ 駱駝 dromedary หรือcamel 双峰駱駝、単峰駱駝、駱駝色

๑๐.骼 โครงกระดูก อ่าน かくมีใช้คำเดียวเท่านั้น 骨骼skeleton

๑๑.鷺 กระสา-กระยางheron白鷺さぎเสียง音อ่านคำที่ใช้ 烏鷺crows & herons/ black & white

๑๒.喀 เสลด-เสมหะ sputa อ่าน かくเท่านั้น 喀血、喀痰 น่าสนใจคำว่า ขากเสมหะ-ขาก
狢 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๗และ ๘
 
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ